Karburator

Välkommen till Karburator!

Karburator riktar sig till alla i behov av material, ideér och lösningar.

Karburator är återförsäljare av Kompositfabrikens sortiment och kan därigenom ordna fram i princip allt inom härdplast området, även färg och andra typer av kemikalier kan ordnas.

Är du intresserad av att få se resultatet av allt det arbete du tänker lägga ner, redan innan det är påbörjat? Karburator kan göra allt från enklare skisser, fotomontage, till modeller åt både företag och privatpersoner.